1. Beheer

De website www.kindertoys.nl staat onder beheer van Cb producten. De contactgegevens zijn te vinden op de website.

 

2. Gegevens van bezoekers

2a Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.kindertoys.nl

worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar

een persoon of organisatie.

2b kindertoys.nl zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

kindertoys.nl kan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer voor de

volgende doeleinden gebruiken:

2c Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens

vermeld staan.

2d Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid et cetera, waarvan

kindertoys.nl denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.3. Cookies

3a kindertoys.nl maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's

van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de

website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie

opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan kindertoys.nl de

bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.

3b De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo

instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste

geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt

het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de mees gebruikte moderne browsers geboden.

3c Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.4. Vragen

Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij kindertoys.nl. De

contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacy Policy.5. Disclaimer

kindertoys.nl is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de

bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is

daarvoor afdoende.De Privacy Policy voor Klanten is een aanvulling op de Privacy Policy voor Bezoekers en geldt voor

iedereen die een bestelling plaatst bij kindertoys.nl.

1. Gegevens die door de klant verstrekt worden

kindertoys.nl kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende

doeleinden gebruiken:

1a Het verwerken van de bestelling.

1b Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet

beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.

1c Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan

kindertoys.nl denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de

klant.2. Gegevens verstrekken aan derden

Gegevens die door de klant aan kindertoys.nl zijn verstrekt zullen nooit aan derden

worden doorgegeven. Er zijn echter een uitzondering op deze regel:

2a Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.3. Beveiliging

De gegevens die de klant aan kindertoys.nl verstrekt, worden in een beveiligde

omgeving opgeslagen.4. Aanpassing van klantgegevens

De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. kindertoys.nl kan de

klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een doorkindertoys.nl

voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.